Sklep używa plików cookies w celu prawidłowego korzystania ze strony sklepu oraz do celów statystycznych. Plikami cookies można zarządzać zmieniając ustawienia przeglądarki, w tym usunąć je. Szczegółowe informacje znajdują się w Pomocy przeglądarki, której Państwo używacie.

Regulamin sklepu
Sklep internetowy jest własnością

DARK Dariusz Kwieciński

Adres:
Dariusz Kwieciński
Orzechówka 312
36-220 Jasienica Rosielna

NIP: 686-154-01-49

REGON: 366161076

tel.: 790 696 596
mail: info@love4health.pl
www.love4health.plNa podstawie naszego Regulaminu zobowiązujemy się przenieść na Państwa własność towar będący w naszym asortymencie i wydać go, a Państwo zobowiązują  się towar odebrać i zapłacić za niego określoną w ofercie cenę.

1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w naszej ofercie podane są w złotych polskich. Po wyborze zamówienia i sposobU wysyłki otrzymują Państwo informację o łącznej cenie brutto za dokonane zakupy oraz o kosztach wysyłki.
2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i pakowane wyłącznie przez ich producentów.
3. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez naszej zgody.
4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach są użyte w celach informacyjnych.
5. Zdjęcia mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych ze względu na różne właściwości i konfigurację Państwa sprzętu.

ZAMAWIANIE
1. Kupującym w naszym sklepie może być  pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej Konsumentem lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zwaną także Sprzedającym jest DARK Dariusz Kwieciński
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka wybranych  towarów znajdujących się w naszej ofercie sklepu, wypełnienie formularza danych do wysyłki, wyboru formy płatności oraz dokonanie akceptacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania przez Państwa wiadomości e-mail z naszym potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym zostaje zawarta umowa kupna sprzedaży pomiędzy Państwem, jako Kupującym, a naszym sklepem, jako Sprzedającym.
3. Nie wystawiamy faktur VAT.
4. Zakup w sklepie internetowym  możliwy jest po zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 


FORMY PŁATNOŚCI
1. W przypadku płatności z góry: dokonujecie ją Państwo na nasze konto z konta w Waszym banku przy pomocy zwykłego przelewu  lub płatności przy pomocy serwisu „Dot Pay”


WYSYŁKA
1. Wysyłka odbywa się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy. Termin realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze od dnia zaksięgowania właściwej kwoty na naszym koncie. W przypadku zamówień na artykuły aktualnie niedostępne termin realizacji może się wydłużyć, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.
2. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Jest on podawany przy każdym zamówieniu.
3. Koszt wysyłki wyliczany jest dla każdego z Państwa indywidualnie na podstawie ilości  zamawianych  towarów.  
4. Wysyłka dokonywana jest na Państwa adres podany w polu formularza „Dane do wysyłki” W przypadku innego adresu dostawy, należy podać  informację z dokładnym adresem w polu „Inny adres”
5. Po otrzymaniu przesyłki uprzejmie prosimy sprawdzić ją z zewnątrz oraz jej zawartość pod względem ilościowym i jakościowym w obecności kuriera. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera.


RĘKOJMIA SPRZEDAŻY
1. Jesteśmy obowiązani dostarczać Państwu towar bez wad.  Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili wydania Kupującemu, czyli Państwu,  lub wynikły z przyczyny  tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
2. Jeżeli towar sprzedany ma wadę prosimy o niezwłoczne poinformowania nas drogą poczty elektronicznej. Towar zostanie odebrany przez kuriera na nasz koszt i niezwłocznie wymieniony na nowy. Jeśli wymiana nie nastąpiłaby niezwłocznie możecie Państwo żądać także obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany.
3. Nie można żądać odstąpienia od umowy jeżeli go niezwłocznie wymienimy chyba, że towar był  już wymieniony lub wada towaru jest istotna.
4. Jeżeli proponowane przez Państwa wybór dotyczący doprowadzenia towaru  do  zgodności  z umową  jest niemożliwy albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem doprowadzenia towaru  do  zgodności  z umową proponowanym przez nasz sklep, wiążący jest sposób wybrany przez Sprzedającego.  
5. Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcą tracicie uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz nie zostanie zbadana przy odbiorze towaru  i nie zawiadomicie nas niezwłocznie o wykrytej wadzie towaru.
6. Nasz sklep odpowiada  z  tytułu  rękojmi,  jeżeli  wada  towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Państwu rzeczy. Kupujący będący przedsiębiorcą musi jednak zgłosić nam żądanie wymiany towaru przed upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy w terminie roku od bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7. Udzielamy odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze. Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie udzielona żadna odpowiedź pisemna należy uznać, że reklamacja została przez nas rozpatrzona pozytywnie. W każdym przypadku odpowiedź na papierze zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.ODSTĄPIENIE OD UMOWY    
1. Na podstawie art 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ) Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  
3. Konsument  może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: info@love4health.pl W tym przypadku zostanie ono niezwłocznie potwierdzone emaliem zwrotnym.
4. Zgodnie z art 38 pkt 5) ustawy o ochronie praw konsumenta odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku towarów w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Zgodnie z ww. przepisem po otwarciu opakowania nie można zwrócić towaru ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Zgodnie z art 38 pkt 4) ustawy o ochronie praw konsumenta odstąpienie od umowy nie jest  możliwe w stosunku do towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać towar kurierowi upoważnionemu przez Sprzedającego, jeśli Sprzedający zaproponuje kuriera, wraz z otrzymanym dowodem zakupu tj. paragonem fiskalnym lub fakturą.
6. Zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności  w tym  koszty dostarczenia towaru, chyba, że Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez nas oferowany.
7. Zwracana kwota zostanie przelana na konto Konsumenta, z którego dokonał on wpłaty lub gdy płatność była realizowana za pobraniem przekazana przez kuriera w gotówce niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu, jednak, gdy Konsument nie zwraca towaru za pośrednictwem kuriera, nie wcześniej niż od dnia otrzymania zwróconego towaru.
8. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać polubownie.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: .........................................................................................................................................
 
…...............................
data zawarcia umowy
...............................
podpisDOBRE PRAKTYKI
Informujemy, że w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zawarto zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych oraz, że zobowiązujemy się do przestrzegania tych praktyk. Z powyższym aktem prawnym można zapoznać się na stronach sejmowych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)  podane przez Kupującego dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są  w celu realizacji zamówienia, to jest w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także w celach realizowania promocji Sprzedającego. Dane nie są udostępniane osobom trzecim w żadnym celu.


Zadaj pytanie on-line